Home „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Witamy!

Menu

ZalogujLiczba odwiedzin naszej strony:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj101
mod_vvisit_counterWczoraj752
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6400
mod_vvisit_counterW tym miesiącu19015

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. PDF Drukuj Email

             „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
 
 
 Zadanie nr 1; Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

Sprawozdanie

W dniu 22 marca 2012 r. w Zespole Szkól w Kowalewie w ramach programu „Bezpieczna szkoła” odbyły  się w poszczególnych grupach pod kierunkiem mgr Marii Umińskiej debaty nt. „Państwo ,prawo, społeczeństwo, obywatel”. Zakres przekazywanych wiadomości i sposób przeprowadzenia zajęć dostosowany był do wieku uczniów, którzy podzieleni zostali na trzy grupy. Pierwszą tworzyli uczniowie klas I-III, drugą uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, a trzecią uczniowie klas I-III gimnazjum. Podczas spotkań uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”  autorstwa mgr Sylwestra Mgleja.

Podstawowym celem debat było definiowanie i rozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.

Szkoła podstawowa

Prezentacja była wprowadzeniem dzieci w dość trudne pojęcia dotyczące naszego państwa. W trakcie realizacji programu: Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń zostały przeprowadzone scenariusze zajęć w klasach I-III i IV-VI mające na celu przybliżenie dzieciom rozumienia pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej. Uczniowie podczas spotkań dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Zapoznały się z pracą parlamentu, czyli: Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach obejrzały salę obrad Sejmu i Senatu. Zgromadziły informację na temat powstawania ustawy oraz poznały znaczenie tego pojęcia. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat świadomości" młodego obywatela". Dzieci przedstawiały różne propozycje, co należy robić i jak się zachowywać, aby być świadomym młodym obywatelem. Na koniec dyskusji wspólnie zebraliśmy propozycje i uznaliśmy, że: "Uważne obserwowanie świata, który nas otacza i próbowanie zmienianie go na lepsze, to znaczy być świadomym młodym obywatelem. Być obywatelem, członkiem społeczeństwa oraz przestrzeganie prawa stanowi o świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym i politycznym kraju. Oznacza wybór  i wpływ na to co się dzieje wokół człowieka i w jaki sposób się to odbywa.

Następnie każda klasa napisała test, składający się z 15-stu pytań. Test badał opanowanie wiedzy z zakresu władzy i ustroju politycznego Polski, znajomości pojęć „państwo, prawo, naród, społeczeństwo, obywatel”, wieku uprawniającego do głosowania, kadencji Sejmu i Senatu, ich składu oraz rodzaju wykonywanej władzy.

Dzięki tym zajęciom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, o czym świadczą wyniki testów przeprowadzonych na zakończenie spotkania.

Gimnazjum

W sali gimnastycznej, na godzinnym spotkaniu prowadzonym przez p. Marię Umińską, odbyła się debata nt. „Państwo ,prawo, społeczeństwo, obywatel”  z trzecią grupą uczniów gimnazjum, którzy zostali podzieleni na zespoły klasowe.

Podczas debaty młodzież pod kierunkiem prowadzącej poszukiwała odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

Ø  W jakim państwie żyjesz?
Ø  Kto jest najważniejszy w państwie? Dlaczego?
Ø  Co to znaczy "mieć prawo do czegoś"?
Ø  Czy każdy człowiek jest obywatelem?
Ø  Kto i co tworzy społeczeństwo?

Ø  Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo”?

Ø  Kto i co tworzy/stanowi prawo?

Ø  Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „prawo”?

Ø  Kim jest obywatel?

Ø  Kto jest najważniejszy w społeczeństwie? Dlaczego?

 

Podstawowym celem debaty było definiowanie i rozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych. Cele szczegółowe związane były z odnajdywaniem i gromadzeniem informacji, posługiwaniem się Słownikiem Języka Polskiego i Ustawą Zasadniczą, podziałem ról, współpracą w grupie, definiowaniem pojęć i wyciąganiem wniosków.

            Każdy zespół mógł korzystać z pytań pomocniczych i miał na to 35 minut, po czym nastąpiła demonstracja pracy grup. Sprawozdawca wygłaszał zebrane informacje i objaśnienia dotyczące danego hasła. Prowadzący debatę nauczycielka p. Maria Umińska kontrolowała jej przebieg.

            Kolejnym zadaniem była debata z wykorzystaniem zgromadzonych informacji podczas pracy w grupie „Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa?”. Uczniowie podzielili się na dwie grupy „za                              i przeciw”. W ciągu 10 minut mieli zgromadzić argumenty potwierdzające, że współczesna młodzież to świadomi obywatele RP , bądź nie rozumiejąca zasad obowiązujących                             w społeczeństwie.

            Prezentacja argumentów była bardzo emocjonująca i doprowadziła do konkretnych wniosków ,a potem ich spisania.

            Ewaluacja przyniosła ciekawe odpowiedzi na następujące pytanie: „W jaki sposób wpływasz na kształt państwa i społeczeństwa, w którym żyjesz?”. Otóż młodzież ma świadomość, że rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych, udzielanie się na forum szkoły, angażowanie w działalność pozaszkolną np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych to jej wkład w rozwój państwa i społeczeństwa,                         ale i tego ,że wiele jest jeszcze do zrobienia.

Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test przygotowany przez prowadzącą mający sprawdzić zdobytą wiedzę  i kompetencje. Do testu zostało wytypowanych po trzech uczniów  z następujących klas: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB.

Uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu, udzielono średnio około 76% poprawnych odpowiedzi (co przekłada się na ocenę dobrą - 4). Uczestnicy testu potrafili odnieść uzyskaną wiedzę do sytuacji w kraju i na świecie. Wynik testu okazał się być w pełni satysfakcjonujący.

 
Tekst: mgr Maria Umińska