Szczegóły ogłoszenia

Zasady współpracy, czyli koszty świadczeń z zakresu księgowości w Account Trees

Zasady współpracy, czyli koszty świadczeń z zakresu księgowości w Account Trees

Reguły współpracy, a więc cennik usług księgowych w Account Trees ustalane są przez księgową Justynę Mąkosę bardzo dokładnie. Przedsiębiorcy cenią to, gdyż natychmiastowo wiedzą, czego mogą się spodziewać. Dla klientów dostępna jest oferta podstawowa oraz oferta rozszerzona. Płaska stawka dedykowana jest firmom, jakie mają małą ilość dokumentów. Płacą wtedy jedną stawkę od jednego dokumentu.

Minimalna ilość dokumentów to 30, a maksymalna sto pięćdziesiąt. Oferta poszerzona dotyczy firm posiadających więcej niż sto pięćdziesiąt dokumentów. Za każdy dodatkowy dokument pobierana jest dodatkowa opłata. Niezależnie od tego, jaka oferta w księgowość kraków będzie wybrana, obowiązuje jedna jasna kwota za obsługę kadrową i księgową.

Na dodatek, bezpłatnie klienci mogą liczyć na świadczenia dodatkowe takie jak: reprezentowanie firmy przed US a także przed ZUSem, nadzorowanie zobowiązań firmy, wysyłanie sprawozdań do GUS i PEFRON, prowadzenie ewidencji środków trwałych, obieg dokumentów. Klienci doceniają również to, że mają okazję zrobić użytek z usługi zarządzania podatkowego. Jest to nowatorska usługa księgowej. W zakresie identyfikacji oraz minimalizacji zagrożeń podatkowych. Mogą one wynikać chociażby z częstych zmian prawnych oraz niejasności przepisów. Uwzględniane są też czynniki wewnętrzne, występujące w firmie. Przy wypracowaniu pewnych rozwiązań Justyna Mąkosa współpracuje z klientem.

Dlatego rezultaty pracy dostosowane są do modelu jego działalności stuprocentowo. Całościowa oferta z zarządzania podatkowego zawiera: przygotowanie mapy ryzyk podatkowych wraz z komentarzami do badanych transakcji, dookreślenie potencjalnych obszarów ryzyka odnośnie zadań podatkowych, przygotowanie oraz wdrażanie działań gwarantujących właściwe zarządzanie istniejącymi ryzykami, bieżące poradnictwo podatkowe, a także sprawdzanie systemu informatycznego i księgowego firmy.

Informacje o autorze

Alewo

Member since 10 miesięcy ago
View Profile

Kontakt ze Sprzedawcą