Szczegóły ogłoszenia

5

Osobista studnia – komu powierzyć wykonanie przewiertu?

Jeżeli posiadamy na podwórku studnię i chcemy ją wykorzystać do nawadniania ogrodu, musimy wiedzieć, iż do mamy możliwość zastosowania paru rodzajów pomp. Mogą to być pompy samozasysające, głębinowe oraz zatapialne, należy wybrać stosowny rodzaj do rodzaju studni, z której ma być pobierana woda. Najważniejsza jest głębokość studni, jeżeli poziom lustra wody nie znajduje się niżej niż 8m, od ustawienia pompy, to wykorzystujemy pompy samozasysające.

Tudzież pompy głębinowe mają zastosowanie w studniach głębinowych, gdzie nie mają ograniczeń w głębokości czerpania wody. Studnie głębinowe, jakie mają zamontowane pompy głębinowe mają możliwość solidnego poboru wody. Podobne działanie mają pompy zatapialne, jednak przeznaczone są do czerpania wody z płytkich studni kopanych. Ich konstrukcja oraz nieduża wielkość tłoczenia nie pozwala na pracę w głębokich studniach.

Przy doborze trafnej pompy nawadniającej ogródek ze studni, istotne są również parametry techniczne, umieszczone na pompach. Studnie mogą być rozmaite, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą miały poprawnie rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną - wypróbuj przewierty pod drogami. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy chatach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną.

Tego rodzaju studnie muszą mieć stosowną głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, detal pompy z przyłączem wodociągowym i zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną powinny mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia porządnego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru należytej ilości wody.

Lokalizacja

Dane kontaktowe

Adres
Nowowiejska 2, Borkowo, Polska
Telefon

Informacje o autorze

Alewo

Member since 1 rok ago
View Profile

Kontakt ze Sprzedawcą